Naidheachdan – bàs an Àrd Oll. Dòmhnall MacAmhlaigh

Tha sinn fo mhulad an naidheachd a chluinntinn gun do chaochail an t-Àrd-Oll. Dòmhnall MacAmhlaigh, a bha na cheannard air Roinn na Ceiltis an seo an Glaschu eadar 1991 agus 1996.  Tha ar smuaintean cuide ri teaghlach Dhòmnaill aig an àm dhuilich seo.

Cluinnear an tuilleadh fiosrachaidh ann an seo air larach-lìn a’ BhBC.

 

(Dealbh den Àrd-Oll. Dòmhnall MacAmhlaigh le Angela Catlin)

 

Comments are closed.