An t-Oll. Ruaraidh MacThòmais

Tha Petra Johana Poncarová, Oilthigh Theàrlaich, Pràg (Praha), anns an t-Seic a’ cruthachadh làrach-lìn fa-leth mun t-An Àrd Oll. Ruaraidh MacThòmais (alias Derick S. Thomson). Chithear e le bhith a’ briogadh ann an seo.

Ruairidh MacThomais le Angela Catlin_Natural Light (1)

An t-Àrd Oll. Ruaraidh MacThòmais. Chaidh an dealbh seo fhoillseachadh ann an leabhar Angela Catlin, Natural Light: portraits of Scottish Writers (Paul Harris, Edinburgh, 1985). Tha sinn fada an comain Angela Catlin airson cead an dealbh aice a chleachdadh ann an seo.


 

Comments are closed.