Sgeul na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

[An English version of this can be seen at: http://gaelicstoryatgu.wordpress.com/] Thathar a’ tòiseachadh air pròiseact ùr aig Oilthigh Ghlaschu fo stiùir an t-Àrd Oll. Roibeard Ó Maolalaigh agus an t-Oll. Katherine Forsyth a bhios a’ coimhead air sgeulachd nan Gaidheal is na Gàidhlig aig … Continue Reading →