Sreath-dheilbh: Oiseanaich

Chithear dealbhan ann an seo de bhuill is de thachartasan a’ Chomann Oiseanach a rèir òrdugh na bliadhna.  A bheil dealbh agaibh pèin a bu mhath leibh a chuir ris an seo ?  Ma tha, nach cuiribh fios thugainn le bhith a’ cleachdadh an inneal aig bonn na duilleig?  Mar as motha a dhealbhan a bhios againn is ann as fheàrr e! Le taing mhòr do chomataidh 2013-14 airson cead cleachdaidh dhealbhan o na seann irisean agus airson dealbhan on linn aca fhèin a thairgsinn.

——————————————————————————————————————–

Ossian 1980 - 42  Ossianic picnic 1949 - dealbh

1949. An Comann Oiseanach air picnic (bho Ossian, 1980)

———————————————————————————————————————

Ossian 1968 - 05 dealbh de bhuill comataidh

1968. Dealbh de bhuill dhan chomataidh, 1965-1968  (bho Ossian, 1968)

———————————————————————————————————————

Ossian 1972 - 07 buill comataidh dealbh

1972. Dealbh de bhuill dhan chomataidh, 1971-72 (bho Ossian, 1972)

———————————————————————————————————————

Ossian 1973 - 06 buill comataidh - dealbh

1973. Dealbh de bhuill dhan chomataidh agus dhan phìobaire, 1972-73 (bho Ossian, 1973)

Ossian 1973 - 008 Piobaire a chomainn

———————————————————————————————————————

Ossian 1974 - 05 buill comataidh

1974. Dealbh de bhuill dhan chomataidh, 1973-74 (bho Ossian, 1974)

———————————————————————————————————————

Ossian 1975 - 03 buill comataidh - dealbh

1975. Dealbh de bhuill dhan chomataidh agus sgioba ball-coise a’ Chomuinn, 1974-75 (bho Ossian, 1975)

Ossian 1975 - 05 Sgioba ball coise - dealbh

———————————————————————————————————————

Ossian 1980 - 04 buill comataidh - dealbh

1980. Dealbh de bhuill dhan chomataidh, 1979-80 (bho Ossian, 1980)

———————————————————————————————————————

Ossian 1988 - 02 buill comataidh - dealbh

1988.  Dealbh de chomataidh a’ Chomainn, 1987-88 (bho Ossian, 1988)

——————————————————————————————————————–

      2013 An Comataidh aig 3 University Gardens (2)

2014. Dealbhan de Chomataidh, 2013-2014, gu h-àrd agus gu h-iosal, cuide ri dealbh o  dhìnneir bhliadhail a’ Chomainn Oiseanach

2013-2014 Comataidh An Comann Oiseanach (2)

2013 Dìnneir na Nollaige (3)

Comments are closed.